جنایات هولناک مهر 22 در زیبادشتی کرج با تهدید چاقو توسط فرد ناشناس مهرجوی و همسرش یک هفته قبل از قتل آغاز شد و با کشته شدن دو نفر توسط متهم به پایان رسید که با اعلام پلیس، این متهمان باغدار و باغبان بودند. یک باغبان. کارگر مسکن مهروی. مهرجویی و همسرش را دو روز پس از مصاحبه با «اعتماد» در شب شنبه بیست و دوم مهرماه، تقریباً ساعت 9 تا 10 در ویلای شخصی‌شان پیدا کردند که با ضربات

پلیس با کشف مختصات تلفن همراه و محدوده تخمینی حضور متهم چهارم، از یکی از شهروندان آشنا به این متهم و همچنین مهرجویی برای تعیین حضور وی درخواست کمک کرد. این شهروند که از باغداران قدیمی منطقه است در تماس با متهم از متهم خواست تا با استفاده از اصطلاحات باغبانی و چاه برای وی در باغ حفر کند. باغبان به قدری حرفه ای با متهم که حفاری چاه است صحبت کرد که او را قانع کرد و با هم

تماس با ما