علی خطیر و همکارانش از اولین روزهای کار خود در استهلال با شرکت های مختلف برای انعقاد قرارداد با اسپانسر جدید مذاکره می کردند اما این مذاکرات برای یک قرارداد طولانی و یک ساله به نتیجه همکاری با یک اسپانسر نرسید. شرکت کمتر شناخته شده بر اساس بازی. طبق قرارداد استقلال و اسپانسر، همکاری آنها پس از هر بازی ادامه داشت و طبق توافقات انجام شده، پس از هر مسابقه، با تبلیغ نام این شرکت روی پیراهن استقلال، پولی در

تماس با ما