۴۰ شرکت بزرگ فعال در بورس ایران از مالیات معاف شدند

عنوان 20 – گزارش های متعدد از شرکت های سهامی خاص حکایت از معافیت های مالیاتی گسترده برای این شرکت ها دارد. موضوعی که چندی پیش رئیس سازمان مالیاتی به آن اشاره کرد.

سیدحاد سبانیان در این خصوص گفت: در سال 1400 تنها 40 شرکت از 150 هزار تومان سود مالیاتی استفاده کرده اند. وی همچنین در اظهارنظر دیگری گفت: دولت در لایحه هفتم برنامه توسعه، مزایای مالیاتی شرکت های بزرگ را لغو کرد.

شایان ذکر است که با توجه به شرایط و قوانین فعلی شاهد مزایای مالیاتی گسترده ای در اقتصاد ایران هستیم که به گفته مدیرکل بازرسی آزادی مالیاتی حدود 460 هزار میلیارد تومان است که تقریباً برابر است. مقدار مالیات دریافتی در حال حاضر

مصادیق معافیت های چند هزار میلیارد تومانی چند شرکت پتروشیمی

بررسی های اولیه که به طور ویژه بر روی برخی از شرکت های پتروشیمی فعال در بورس انجام شد، نشان می دهد که آنها از مزایای مالیاتی چند هزار میلیارد تومانی استفاده کرده اند.

بر این اساس شرکت پتروشیمی جم 1606 میلیارد تومان از مالیات معاف شد و به این ترتیب مجموع مالیات و معافیت این شرکت معادل 2 هزار و 198 میلیارد تومان شد. این میزان مالیات پرداختی به معنای پرداخت مالیات به میزان 5 درصد به نسبت کل سود است.

در کنار این شرکت پتروشیمی پردیس تنها 18 میلیارد تومان و 4 میلیارد و 608 میلیارد تومان از مالیات معاف شده است. به این ترتیب این شرکت درصد بسیار کمی از سود ناخالص خود را به عنوان مالیات پرداخت می کند.

در نمونه ای دیگر، آریا ساسول 502 میلیارد تومان مالیات و 1573 میلیارد تومان معاف شد. به این ترتیب مجموع مالیات و آزادی این شرکت معادل 2 هزار و 75 میلیارد تومان است. نسبت مالیات به کل سود این شرکت نیز 4 درصد است.

در نمونه ای دیگر، نوری پتروخیمیا 132 میلیارد تومان مالیات وصول کرد و 2 هزار و 8 میلیارد تومان از مالیات معاف شد. به این ترتیب مجموع مالیات و آزادی این شرکت معادل 2 هزار و 140 میلیارد تومان است.

همچنین پتروشیمی مارون به مبلغ 2 هزار و 92 میلیارد تومان از مالیات معاف و مالیات بر درآمد آن صفر است. علاوه بر این شرکت، پتروشیمی کرمانشاه نیز از 874 میلیارد تومان معافیت برخوردار است و مالیات بر درآمد شرکت صفر است.

در سال 1401 آزادسازی 116 هزار میلیارد تومان برای 40 شرکت بورسی

گفتنی است بر اساس آمار اولیه شرکت های بورسی، 40 شرکت بزرگ فعال در بورس ایران به مبلغ 115 هزار و 800 میلیارد تومان از مالیات معاف شده اند و تنها باید 56 هزار و 446 میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند. /تسنیم

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

تماس با ما