نظر سازمان هواشناسی در مورد بارورسازی ابرها

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت خطر بحران سازمان هواشناسی با بیان اینکه بارورسازی ابرها یک عمل علمی است که در بسیاری از کشورها انجام می شود، اظهار داشت: ابرها توانایی تولید بارش را دارند. تخمین اثربخشی بارورسازی ابرها در افزایش یا کاهش بارش تا حدودی دشوار است.

آفتاب نیوز :

به تازگی ویدئویی در مورد بارورسازی ابرها با پهپاد منتشر شده است. اولین بار نیست که این موضوع در رسانه ها مطرح می شود اما همیشه این سوال مطرح می شود که آیا این کار در افزایش بارندگی موثر است یا خیر؟ به گفته رئیس مرکز ملی مدیریت بحران اقلیمی و خشکسالی سازمان هواشناسی، به طور کلی بارورسازی ابرها یک موضوع تحقیقاتی است که در برخی کشورها انجام می شود و منعی برای انجام آن وجود ندارد، اما این کار باید بر اساس آن باشد. اصول و دانش علمی سیستم های اقلیمی، جو و ابر و همکاری بین ابر باید بر اساس نتایج و اندازه گیری های فنی و علمی توسعه یابد و در همه سیستم های ابری و در همه مناطق نمی توان نتایج مثبتی را انتظار داشت.

صدیق ضیائیان در پاسخ به فیلم های منتشر شده از بارورسازی ابرها با پهپاد گفت: بارورسازی ابرها مبنای علمی دارد و بارورسازی ابرها با پهپاد در بسیاری از کشورها انجام شده است. با توجه به اینکه کشور ما در زمینه پهپاد نیز کشوری پیشرو است، قطعا این کار قابل انجام است.

وی با تاکید بر اینکه اجرای این اقدام نیاز به مجوز و هماهنگی سازمان هواشناسی ندارد و مسئولیت آن بر عهده وزارت نیرو است، درباره تاثیر این اقدام بر میزان بارش ها گفت: یکی از مشکلات صنعت ابر عدم قطعیت تأثیر آن بر میزان بارندگی است. تاریخچه علمی صنعت بارورسازی ابرها به 50 سال گذشته بازمی گردد، اما در این مدت این موضوع به عنوان صنعت تولید آب فراوان شناخته نشد.

ضیائیان در پایان گفت: یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، ارزیابی اعداد مختلفی است که در این کار وجود دارد. ابرها قابلیت بارندگی را دارند. ارزیابی میزان تاثیر آن بر افزایش یا کاهش بارندگی تا حدودی دشوار است، اما در مجموع، بر اساس گزارش اخیر سازمان جهانی هواشناسی در مورد بارورسازی ابرها، یکی از چالش های اصلی عدم قطعیت تاثیر بر بارش و تخمین میزان افزایش بارندگی است.

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.

تماس با ما