مالیات بر 50 درصد مشاغل صفر شد؟


آفتاب نیوز :

به گزارش سازمان امور مالیاتی، سید محمد هادی سبحانیان در یکی از شبکه های مجازی نوشت: همانطور که در خرداد وعده داده بودیم مالیات مقطوع با توضیح ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای حدود چهار میلیون نفر از مشاغل و بازرگانی با عدد معینی از صفر و به پایان می رسد.”

وی با بیان اینکه این دستاورد بزرگ نظام مالیاتی در راستای احترام بیشتر به مودیان و اعتماد به خودشناسی آنان و در سایه مالیات عادلانه استانی به دست آمده است، تصریح کرد: وصول درآمدهای مالیاتی بر اساس اطلاعات شفاف و دقیق است. در حال حاضر با شناسایی مودیان جدید، تمرکز بر منابع جدید مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی بر اساس منطقی‌سازی نظام مالیاتی انجام می‌شود.

سبحانیان ادامه داد: بر این اساس افزایش درآمد مالیاتی در سال های اخیر بدون فشار بر حوزه کسب و کار صورت گرفت به طوری که امسال بیش از 50 درصد کارآفرینان مالیات صفر و حدود 40 درصد کمتر از 20 میلیون مالیات پرداخت کردند. مه ها همچنین در دو سال اخیر بار مالیاتی بخش تولید هفت درصد کاهش داشته است.

سبحانیان پیش از این در پایان خرداد ماه سال جاری با اشاره به آمار مالیاتی مربوط به تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم تاکید کرده بود: مالیات مقطوع با توضیح ماده 100 قانون مالیات های مستقیم. بر اساس اطلاعات قابل اعتماد در مورد شاخص های اقتصادی افراد محاسبه می شود.

وی در این خصوص اظهار کرد: با این اطلاعات مالیات بیش از نیمی از صاحبان مشاغل صفر و مالیات حدود 90 درصد مشمولان برای یک سال کمتر از 20 میلیون تومان است.

Makayla Massey

کاشف برنده جایزه کل معتاد زامبی. متعصب فرهنگ پاپ بی عذرخواهی. تواهولیک.

تماس با ما