دلیل انتقال سرمایه از اوراق به سپرده بانکی

عنوان 20- در سال های گذشته صندوق های با درآمد ثابت نقش مهمی در حفظ سرمایه در بورس داشته اند و برخی از آنها در سال گذشته به نتایج خوبی دست یافته اند. پرتفوی صندوق های با درآمد ثابت در پایان شهریور و مقایسه آن با ابتدای سال جاری نشان می دهد که سهم اوراق از 54 درصد به 30 درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که سهم سپرده های بانکی از 27 درصد به 53 درصد افزایش یافته است. علت مهاجرت سرمایه از اوراق به سپرده های بانکی مربوط به کاهش عرضه اوراق توسط دولت، کاهش نرخ این اوراق و از سوی دیگر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی است. برای این وجوه .

نقش صندوق های با درآمد ثابت در حفظ ارزش سهام در برابر تورم قابل انکار نیست. وجوه مورد استفاده برای محافظت از ارزش وجوه در برابر رکود بازار است، اما عملکرد وجوه و ارزش خالص دارایی صندوق های معاملاتی به عملکرد پرتفوی و ترکیب سبد سرمایه گذاری آنها بستگی دارد. نگاهی به ترکیب پرتفوی صندوق های با درآمد ثابت در پایان شهریورماه و مقایسه آن با پایان اسفندماه نشان می دهد که سهم اوراق از این پرتفوی ها کاهش یافته است. این اوراق با سپرده های بانکی در پرتفوی صندوق جایگزین شد. یکی از دلایل اصلی این موضوع دولت کاهش عرضه اوراق است چرا که دولت راه های دیگری را برای جبران کسری بودجه تغییر داده است. همچنین کاهش عرضه منجر به کاهش نرخ این اوراق و کاهش تقاضا از سوی بانک ها و صندوق های با درآمد ثابت شد، بنابراین با توجه به شرایط ذکر شده، سرمایه صندوق از محل اوراق و سپرده جذب شد.

جایگاه صندوق های با درآمد ثابت در بازار سهام

پس از فراز و نشیب های بورس در چند سال گذشته، یکی از پناهگاه های امن سرمایه واقعی، صندوق های با درآمد ثابت بوده اند. صندوق هایی که برای برخی از فعالان بورس از جایگاه بهتری نسبت به سپرده های بانکی برخوردارند. سرعت نقدینگی یکی از ویژگی های مشترک این صندوق ها است، زیرا در شرایط تورم کنونی، خرید و فروش و نقدشوندگی سریع این صندوق ها در بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در دوران رونق بورس، سهم صندوق های با درآمد ثابت از سبد سرمایه گذاری سهامداران کاهش می یابد و در دوران رکود، سهم این صندوق ها افزایش می یابد، اما یکی از معیارهای انتخاب صندوق های با درآمد ثابت درصد آنهاست. بازده، زیرا بازده این وجوه سود واقعی یا سود واقعی است و نتیجه سالانه خرید و سرمایه گذاری در این صندوق ها را نشان می دهد. هر چه درآمد صندوق های با درآمد ثابت بیشتر باشد، سود واقعی بیشتر و تفاوت بین درآمد و تورم کمتر می شود.

نگاهی به بازدهی این صندوق ها در یک سال گذشته نشان می دهد که ساند بالاترین بازدهی را در بین سایر صندوق ها با بازدهی 31 درصدی در یک سال گذشته داشته است. صندوق «دریک» نیز با 30 درصد درآمد در رتبه دوم قرار دارد. اگر تورم حدود 45 درصد در نظر گرفته شود، تفاوت بازدهی این صندوق ها با تورم حدود 15 درصد است، اما بازدهی این صندوق ها متاثر از پرتفوی آنها است.

ترکیب پرتفوی صندوق های با درآمد ثابت و میزان سود دریافتی از اوراق یکی از عوامل تعیین کننده ارزش خالص دارایی ها است. از آنجایی که سهام بخش کوچکی از پرتفوی این صندوق ها را تشکیل می دهد، صندوق های با درآمد ثابت نیز کمتر تحت تاثیر بازار سهام قرار می گیرند.

انتقال وجوه از اوراق قرضه

نگاهی به ترکیب پرتفوی صندوق های با درآمد ثابت در پایان سال گذشته نشان می دهد که 54 درصد از دارایی صندوق های با درآمد ثابت اوراق قرضه است. سپرده های بانکی نیز 27 درصد از دارایی های این صندوق ها را به خود اختصاص داده است. در عین حال در پایان شهریور ماه سهم اوراق مشارکت به حدود 30 درصد کاهش یافت. همچنین در پرتفوی صندوق ها، سپرده های بانکی بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند و سهم سپرده ها به 53 درصد رسید.

تغییر سهم اوراق مشارکت و جایگزینی آن با سپرده بانکی به چند دلیل انجام می شود. شایان ذکر است که صندوق های با درآمد ثابت بیشتر دارایی خود را در اوراق با درآمد ثابت یا سپرده های بانکی سرمایه گذاری می کنند. در صورت عدم وجود اوراق مشارکتی برای خرید، احتمالاً سرمایه صندوق ها به سپرده بانکی می رود.

اوراق قرضه شرکتی و اوراق قرضه دولتی معمولاً توسط دولت منتشر می شود و بانک مرکزی نقش عامل را در انتشار این اوراق ایفا می کند. یکی از خریداران اصلی صندوق های با درآمد ثابت بانک ها و صندوق های با درآمد ثابت هستند. اوراق قرضه دولتی معمولاً برای پوشش کسری بودجه منتشر می شود. در این سال شورای اسلامی به دولت اجازه داد تا کسری بودجه 185 میلیارد تومانی خود را با انتشار اوراق تامین کند اما بررسی ها نشان می دهد که نرخ انتشار اوراق به 74.6 همات رسیده است. همچنین از مردادماه 9 مزایده به ارزش 74.6 همات برگزار شده است که چرا دولت از عرضه اوراق در بازار خودداری می کند؟ یکی از دلایل اصلی آن می تواند سیاست سرکوب قیمت ها و دخالت در بازار و شرکت های دولتی برای بازگرداندن بخشی از کسری خود باشد که یکی از دلایل کاهش سهم اوراق در صندوق های با درآمد ثابت است. را می توان با کاهش عرضه توجیه کرد.

یکی از پیامدهای کاهش اوراق بدهی توسط دولت و کاهش تقاضا برای این اوراق می تواند منجر به کاهش نرخ این اوراق شود. از آنجایی که نرخ کوپن رابطه مستقیمی با تقاضا و قیمت اوراق دارد، بنابراین با کاهش نرخ اوراق دولتی، پذیرش اوراق کاهش می‌یابد. بر این اساس انتظار می رفت سرمایه این صندوق ها جذب سپرده های بانکی شود.

در نهمین حراج اوراق چه گذشت؟

نهمین مزایده اوراق به تازگی برگزار شد. این حراج در تاریخ 14 اردیبهشت ماه برگزار شد و ارزش اوراق منتشر شده در این تاریخ 1.4 همات است. آمارها حاکی از آن است که دولت از ابتدای سال جاری تاکنون 74.6 هزار صوم اوراق مشارکت منتشر کرده است. این رقم حدود 40 درصد از 185 هزار میلیارد تومانی است که به دولت برای انتشار اوراق داده شده و با حداکثر نرخ مجاز فاصله دارد. بزرگترین اوراق در حراج 22 سپتامبر و در حراج هفتم فروخته شد. بررسی ها نشان می دهد که بانک ها 21 درصد در خرید این اوراق مشارکت دارند.

بانک ها از ابتدای سال تاکنون اقدام به خرید اوراق به ارزش 15 هزار تومان کرده اند. همچنین از 74.6 لات اوراق منتشر شده که ارزش آن 28.9 میلیارد تومان است، بیش از 38 درصد آن توسط بورس ها خریداری شد و 40 درصد اوراق قرضه به مبلغ حدود 30 هزار صوم پذیره نویسی شد. میلیارد ابر حجم کل خرید بورس ها و بانک ها حدود 44 میلیارد تومان بوده است. سهم بازار پول و سرمایه در مجموع تقریباً 60 درصد از اوراق منتشر شده است

Izaiah Harrison

سازمان دهنده کل مبشر موسیقی شیطانی. گیک قهوه. خالق برنده جایزه متعصب الکل مزاحم عمومی

تماس با ما