آغاز یارانه تشویقی به مبلغ 120 هزار تومان به این مزارع

به گزارش آرانیوس، سید رضا یحیوی اظهار داشت: این دو دهک با اضافه شدن دهک های ششم و هفتم به طرح ملی کالای الکترونیکی می توانند از محل یارانه خود (از 11 سبد غذایی) 200 هزار تومان از «امروز» خریداری کنند. حق دریافت 120 هزار تومان کمک هزینه و مشوق مضاعف را دارند. وی با بیان اینکه با گنجاندن این دو دهه جدید در برنامه، تعداد جمعیت تحت پوشش کشور از 41 میلیون نفر به 61 میلیون نفر افزایش می یابد، گفت: به این ترتیب 80 درصد افراد مشمول صورتحساب الکترونیکی شده اند. . یحوی همچنین 11 قلم از سبد مورد تایید پژوهشکده غذایی ایران شامل برنج ایرانی، سویا، شیر کم چرب، پنیر، ماست کم چرب، مرغ، تخم مرغ، روغن مایع را به قیمت 200 هزار تومان خریداری کرد. ، ماکارونی، شکر و شکر اعلام کردند که این اقدام برای رفع فقر غذایی انجام شده است. معاون مشاور رفاهی و اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در مجموع 145 هزار فروشگاه در سراسر کشور با ثبت نام الکترونیکی به متقاضیان خدمات رسانی می کنند و واجدین شرایط می توانند نزدیک ترین فروشگاه متصل به شناسه را پیدا کنند. برنامه ریزی کنید، زیرا نزدیکترین فروشگاه به همه نشان داده می شود. لازم به ذکر است یارانه ای که به هر نفر در سطوح درآمدی ششم و هفتم تعلق می گیرد، ماهیانه 300 هزار تومان است و با اجرای طرح کالابرگ، میزان یارانه هر نفر در صورت خرید سبد غذایی. 420 هزار ابر افزایش خواهد یافت. این در حالی است که قبلاً 5 دهه اول درآمد در طرح ملی صورتحساب الکترونیکی لحاظ می شد.

Cassie Wells

حل کننده مشکل به طرز خشمگینانه ای فروتن. ماون فرهنگ پاپ استاد عمومی موسیقی. متعصب وب هیپستر پسند. ارتباط دهنده.

تماس با ما